ไขมันในเลือดสูงอันตรายกว่าที่คิด

ระดับไขมันในเลือดที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วนมีอันตรายมากกว่าที่เคยคิดไว้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญ ระดับไขมันในเลือดสูงจะสร้างความเครียดในเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกเซลล์ซึ่งทำลายโครงสร้างและหน้าที่ของพวกมัน เซลล์ที่เครียดเหล่านี้ส่งสัญญาณซึ่งสามารถส่งต่อไปยังเซลล์อื่นได้

สัญญาณที่เรียกว่าเซราไมด์อาจมีประโยชน์ในการป้องกันในระยะสั้น เนื่องจากสัญญาณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ออกแบบมาเพื่อลดความเครียดในเซลล์ แต่ในโรคที่เกิดจากการเผาผลาญซึ่งเป็นภาวะระยะยาว สัญญาณสามารถฆ่าเซลล์ ทำให้อาการรุนแรงขึ้น และทำให้อาการป่วยแย่ลง ไขมันในเลือดสูงเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเมตาบอลิซึม รวมถึงโรคเบาหวานประเภท 2 ภาวะนี้อาจเกิดจากโรคอ้วน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากทั่วโลกตั้งแต่ปี 1975 ในปี 2016 มีผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคอ้วนมากกว่า 650 ล้านคน